Person
Bruk
Sågverk
Kontor
Plantskola
Centrera karta

 

Holmens markinnehav på cirka 1,3 miljoner hektar utgörs av cirka 6 000 fastigheter. Stab Fastighet förvaltar och utvecklar detta innehav, samt ansvarar för fastighetsinformationen i Holmen Skogs kartsystem. Tillsammans med regionalt ansvariga företräder staben Holmen i olika fastighetsfrågor, till exempel markjuridik, fastighets-redovisning och viss byggnads- förvaltning.

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019