Många av dagens barn och ungdomar har inte för vana eller inte möjlighet att vistas ute i naturen. Det är därför viktigt att för unga människor lyfta fram de rekreationsvärden som skog och natur erbjuder.


Holmen deltar i den verksamhet som bedrivs av organisationen Skogen i Skolan som finns över hela landet, bland annat genom att arrangera studiebesök i skogen. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.

Huvudidén bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik för att öka lärares och elevers intresse och kunskap om skog och alla dess olika värden samt att skapa förutsättningar för att förstå sammanhangen för Sveriges viktigaste näring.

Läs mer om Skogen i skolan på www.skogeniskolan.se

 

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019