I varje Kunskapsskog har Holmen valt ut en ÅGP-art. Det vill säga en art som är hotad och därför omfattas av ett åtgärdsprogram. I Likstammen har Holmen valt uttern som trots områdets fina förutsättningar inte hittat dit.

Förhoppningen är att uttern ska ta sig till Likstammen via Vedaån som sträcker sig mellan sjön Likstammen och Östersjön. Likstammens miljövänner har initierat en satsning för att restaurera Vedaån. När det sker kommer den biologiska mångfalden att öka, vilket också skulle gynna uttern.