Den interaktiva kartan skyddadskog.se visar Holmens skogsinnehav och de områden som Holmen frivilligt har avsatt för naturvårdsändamål.


Holmens frivilligt avsatta områden är tillsammans med ett flertal andra insatser viktiga delar i Holmens arbete för biologisk mångfald. I dessa områden finns det höga naturvärden.

Kartan skyddadskog.se ger en samlad bild av de frivilliga avsättningarna hos Sveriges större skogsägare och de formella skyddsformer som staten ansvarar för, med möjlighet att filtrera kartan på olika ägare och avsättningar.

Se karta över Holmens skogsinnehav

 

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019