Upplåtelseformer och avtalsvillkor

Jakttillstånd Småvilt

Jakttillstånd Småvilt är ett personligt tillstånd att inom ett specificerat område jaga småvilt utan ensamrätt. Tillståndet gäller i 12 månader och avser småvilt inklusive rådjur och vildsvin. Det ger också rätt att jaga lodjur enligt regler utfärdade av ansvariga myndigheter. Du som löser jakttillstånd får jaga småvilt enskilt eller i lag, allt efter de lokala bestämmelserna. Inga fällavgifter tas ut. Jakttillstånd löses och betalas före jaktsäsongens början.

Läs villkor för personligt tillstånd för småviltsjakt

Jakttillstånd Högvilt

Jakttillstånd Högvilt är ett personligt tillstånd att inom ett specificerat område jaga högvilt utan ensamrätt. Det gäller i 11 månader. Jakttillstånd är den normala upplåtelseformen på Holmens mark. Med jakttillstånd Högvilt får du jaga älg, björn, kronvilt och dovvilt. Tilldelning av ett specificerat antal djur sker varje år. Det personliga tillståndet betalas i förskott. Fällavgifter för fällda djur betalas i efterskott. En jaktledare med övergripande ansvar är utsedd för området.

Läs villkor för personligt tillstånd för högviltjakt

Upplåtelse av jakträtt (arrende)

Omfattar i regel mindre, eller dåligt arronderade marker. Jakten samordnas ofta med den på intilliggande marker. Såväl enskilda personer som jaktlag kan arrendera jaktmark. Som jaktarrendator i Holmen Skog har du - eller det jaktlag du tillhör - ensamrätt till jakten. Avgiften erlägges före jaktsäsongens början.

Viltvårdsområden

Där Holmens marker är små eller splittrade kan de anslutas till viltvårdsområden. Som jägare i viltvårdsområde jagar du tillsammans med andra markägare och medlemmar i viltvårdsområdet. Avgiften erlägges vanligen före jaktsäsongens början.

Representationsjakt

Representationsjakten har stor betydelse för Holmen Skogs relationer till virkesleverantörer, kunder och andra intressenter. Därför finns vissa områden helt eller delvis avsatta för representationsjakt. Lokala regler gäller för varje område.

Så fördelas jaktplatserna

Varje skogsregion inom Holmen Skog har ansvar för att tillsätta ett lämpligt antal jägare. Utgångspunkten är jaktområdets storlek och produktionsförmåga. Målet är att skapa jaktområden med en jägartillsättning som ger utrymme för såväl givande jaktupplevelser som produktionsanpassad avskjutning.

Vid tillsättningen av jägarplatserna tillämpas följande turordning:

 • Anställda i Holmen Skog
 • Övriga Holmen-anställda
 • Holmen Skog-pensionärer
 • Fast engagerade skogsmaskin-entreprenörer och deras fast anställda som jobbar åt Holmen Skog
 • Virkesleverantörer
 • Andra samarbetspartners
 • Ortsbor med flera



Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019