Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Riktpriserna är för jakt på Holmens mark inom region Örnsköldsvik, inklusive moms.


Årskort:
Högvilt 606 kr
Småvilt 675 kr

 

 

Fällavgifter: Vuxet djur:     Årskalv: 
Älg, Region Örnsköldsvik jakttillstånd (2015)

3 094 kr

838 kr
Älg, Region Örnsköldsvik viltvårdsområde (2015) 3 594 kr 888 kr
Björn  1 375 kr 
Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser