Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Riktpriserna är för jakt på Holmens mark inom region Norrköping, inklusive moms.


Årskort 
Årskort högvilt 875 kr
Årskort småvilt 4 375 kr

 

Fällavgifter
Vuxet djur Årskalv
Älg 1 500 - 3 125 kr
500 - 1 000 kr
Tjur mer än 6 taggar 7 500 kr  
Fällavgift kronvilt 500 - 3 000 kr 190 - 750 kr
Kapital hjort, 12-tagg+   
7 500 kr  
Fällavgift dovvilt 190 - 1 500 kr 0 - 500 kr
Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser