Riktpriserna är för jakt på Holmens mark inom region Nord, inklusive moms.


Årskort:
Högvilt 606 kr
Småvilt 675 kr

 

 

Fällavgifter: Vuxet djur:     Årskalv: 
Älg, Region Nord jakttillstånd (2016)

3 094 kr

838 kr
Älg, Region Nord viltvårdsområde (2016) 3 594 kr 888 kr
Björn  1 375 kr 

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019