Riktpriserna är för jakt på Holmens mark inom region Mitt, inklusive moms.


Årskort: 
Årskort högvilt 1 000-  1 250 kr
Årskort småvilt 825 - 3 400 kr
Jakträttsbevis 1 275 - 3 000 kr

 

Fällavgifter: Vuxet djur:     Årskalv: 
Älg

2 900 - 3 600 kr

740 - 1 150 kr
Älg VVO 4 600 kr 1 400 kr

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019