Riktpriserna är för jakt på Holmens mark inom region Iggesund, inklusive moms.


Årskort: 
Årskort högvilt 1 000-  1 250 kr
Årskort småvilt 1 275 - 3 400 krFällavgifter: Vuxet djur:     Årskalv: 
Älg, Region Iggesund

2 900 - 3 600 kr

740 - 1 150 kr
Älg, Region Iggesund 4 600 kr 1 400 kr
Björn  0 kr 
Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2016