Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Riktpriserna är för jakt på Holmens mark inom region Iggesund, inklusive moms.


Årskort: 
Årskort högvilt 1 000-  1 250 kr
Årskort småvilt 1 275 - 3 400 krFällavgifter: Vuxet djur:     Årskalv: 
Älg, Region Iggesund

2 900 - 3 600 kr

740 - 1 150 kr
Älg, Region Iggesund 4 600 kr 1 400 kr
Björn  0 kr 
Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser