Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Priserna är anpassade till de regionala marknadspriserna. Lokala anpassningar kan förekomma. För information om dessa, liksom om övriga kostnader, tala med någon av våra kontaktpersoner.


Jaktformer

Småviltsjakt

  1. Jaktkort som gäller för ett år eller 1-3 dagar
  2. Arrende som gäller för ett år

Högviltjakt

  1. Jakttillstånd som gäller för ett år
  2. Arrende som gäller för ett år
  3. Anslutningsavtal med viltvårdsområde (även småvilt)
  4. Upplåtelse av jakträttsbevis inom viltvårdsområde (även småvilt)

Se respektive region för aktuella priser:

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser