Priserna är anpassade till de regionala marknadspriserna. Lokala anpassningar kan förekomma. För information om dessa, liksom om övriga kostnader, tala med någon av våra kontaktpersoner.


Jaktformer

Småviltsjakt

  1. Jaktkort som gäller för ett år eller 1-3 dagar
  2. Arrende som gäller för ett år

Högviltjakt

  1. Jakttillstånd som gäller för ett år
  2. Arrende som gäller för ett år
  3. Anslutningsavtal med viltvårdsområde (även småvilt)
  4. Upplåtelse av jakträttsbevis inom viltvårdsområde (även småvilt)

Se respektive region för aktuella priser:

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2016