Det är viktigt att jakten inom Holmen sker inom ramen för gällande lagstiftning.


Nordiska jaktregler

 • Var aktsam om viltet och naturen.
 • Fäll inte mer vilt än viltstammarna tål.
 • Jaga så att viltet inte utsätts för onödigt lidande.
 • Ta på rätt sätt hand om det fällda viltet.
 • Gör din del av viltvårdsarbetet.
 • Var noga med säkerheten under jakten.
 • Förbättra och upprätthåll dina kunskaper och färdigheter om vilt och jakt.
 • Visa hänsyn till markägare och allmänhet.
 • Var en god jaktkamrat och skapa ett gott förhållande till jaktgrannarna.
 • Arbeta för att öka allmänhetens förståelse för viltet och jakten.

För egen och jaktkamraternas säkerhet ska:

 • Jaktledare alltid vara utsedd där jakten bedrivs i jaktlag.
 • Vapen vara i bästa skick och ammunitionen vara den rätta.
 • Skjutskickligheten vara tränad och befäst.
 • Den som jagar högvilt med jakttillstånd skall varje år avlägga prov med det egna älgvapnet. Samtliga fyra skott i en skjutserie på 80 meters avstånd skall sitta inom träffområdet på en stillastående älgfigur.

 Holmen ställer särskilda krav på:

 • Att viltstammarna inte tillåts växa så att oacceptabla skador uppstår på den växande skogen med hänsyn till skogsproduktion och biologisk mångfald.
 • Att jägare med särskilt intresse för småviltjakt kan jaga också under älgjaktstiden.
 • Att tränade och väl fungerande eftersökshundar alltid finns till hands vid jakt.

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019