Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

För att jakten ska kunna bedrivas långsiktigt och hållbart krävs det att vi har mycket god kännedom om den viltstam som vi förvaltar.


En viktig parameter i älgförvaltningen är historisk avskjutning inom området men även älgobservationer och slaktvikter är fakta som bidrar till en god förvaltning. Inom skogsbruket har vi gemensamt tagit fram en webbportal där jaktrapportering, jaktlagsadministration och statistik kan hanteras.
 

 

 

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser