För att jakten ska kunna bedrivas långsiktigt och hållbart krävs det att vi har mycket god kännedom om den viltstam som vi förvaltar.


En viktig parameter i älgförvaltningen är historisk avskjutning inom området men även älgobservationer och slaktvikter är fakta som bidrar till en god förvaltning. Inom skogsbruket har vi gemensamt tagit fram en webbportal där jaktrapportering, jaktlagsadministration och statistik kan hanteras - jaktrapport.se.


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019