Fridfull natur med en viss öppenhet i landskapet tycks vara läkande för stressade människor. Men även virtuell skogsmiljö med fågelsång och vatten som porlar ger samma effekt. Det visar ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.


Forskaren Matilda Annerstedt jobbade tidigare som läkare och mötte ofta patienter som led av stressrelaterade besvär.
  – Det fanns inte så mycket jag kunde erbjuda patienterna och det gjorde att jag kände mig begränsad. Frustrationen fick Matilda att lämna sjukhusets värld och istället börja forska på naturens inverkan på folkhälsan.
 
– Vi såg att det fanns ett samband mellan de som vistades länge i skogen och lägre stressnivåer. Det finns även en skyddande effekt hos dem som har tillgång till fridfull natur. De löper lägre risk att drabbas av mental ohälsa, berättar hon.

En mer experimentell studie i ett laboratorium visade att även virtuella skogsmiljöer sänker stressnivåerna i kroppen. Men det räckte inte bara med att titta, även skogens ljud tycktes vara viktiga för att den virtuella miljön skulle ge någon effekt.

Tidigare studier i ämnet pekar på att lövskog är bättre än barrskog för återhämtning, men det behöver studeras mera, menar Matilda.
– Däremot förefaller det som att fridfull natur är särskilt viktigt med låga bullernivåer och en viss nivå av öppenhet i landskapet, säger hon.

Vad har du dragit för slutsatser av dina resultat?
– Det verkar som om det finns belägg för en mekanism i vissa naturmiljöer som är positiva för hälsan. Men det behöver utforskas mer, och det ser jag fram emot att göra. Mina resultat räcker inte för att användas i medicinsk vård, men däremot stöder de ett mer aktivt arbete med grön stadsplanering och sociala värden i skogsbruk.


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019