Forskning visar tydligt att skog och natur har positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. Såväl barn som äldre förbättrar motorik och inlärningsförmåga genom att vistas i naturen.


Forskarna Ylva Lundell och Ann Dolling driver ett forskningsprojekt som utreder om skogen kan rehabilitera människor med utmattningssyndrom.

Läs mer om deras arbete här

Forskaren Matilda Annerstedt studerar hur även virtuell skog kan motverka stress.

Även hennes arbete presenteras här

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019