Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Hitta hit:

Kör E4 norrut från Umeå. För att nå Kroksjö: Fortsätt förbi avtaget mot Skeppsvik med drygt 5 km, ta sedan av från E4 till vänster och kör några hundra meter så ligger våtmarken sedan på höger hand. För att ta sig till Sjöarödd fortsätter du längs den lilla vägen och tar sedan höger efter 2,4 km. Kör cirka 2,2 km så ligger sedan våtmarken på höger sida.

 

Karta för att hitta till Kroksjön och Sjöarödd

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser