Liksom så många andra sjöar i Uppland började Jönsbolssjön dikas ut redan vid slutet av 1800-talet. 1930 bildades Hagby Jönsbölssjöns torrläggningsföretag vilket 1931 resulterade i att området dikades ut rejält. Den forna sjön förvandlades till 60 hektar åkermark.

 

1950 installerades en pump för att pumpa vatten ur området. Den togs ur bruk 1997 då driften på Hagby gård ändrades varefter marken försumpades. Inom ramen för det samarbete som Holmen Skog har med Våtmarksfonden har nu Jönsbolssjön åter blivit en våtmark. Vattennivån har höjts genom att en dammvall anlagts i den östra delen av området.

Fakta Jönsbolssjön

  • Anlades 2003
  • Areal: 15 hektar 


Hitta hit:

Från Uppsala: Ta väg 282 förbi Länna och sedan höger mot Almunge. I Almunge tar du av mot höger (söder) mot Kjusåker och efter cirka 2,7 km ligger Jönsbolssjön och fågeltornet på vänster hand. Parkera på höger sida om vägen.

Jönsbolssjön

Fåglar vid Jönsbolssjön

Häckande arter:
Gräsand 
Kricka 
Knipa
Vigg 
Grågås
Kanadagås
Sångsvan 
Knölsvan
Storspov
Småspov
Enkelbeckasin
Skogssnäppa

 

Rastande arter:
Bläsand
Skedand
Stjärtand
Snatterand
Brunand
Storskrak

 Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019