I Häradstorp har Holmen två våtmarker som anlades 2010 på gammal betesmark. Vid en av dem finns fågeltorn. Båda våtmarkerna ligger nära vägen.


Vägbeskrivning:

På väg 51 från Norrköping till Finspång, ta av mot Rejmyre. Efter 10 km sväng av vid skylt Elgsjögården. Det går att parkera efter 150 meter på vänster sida.

 

För att besöka fågeltornet vid den andra våtmarken - fortsätt ytterligare 500 meter mot Rejmyre. Parkeringsficka finns på vänster sida.

 

 

 

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019