Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

I Häradstorp har Holmen två våtmarker som anlades 2010 på gammal betesmark. Vid en av dem finns fågeltorn. Båda våtmarkerna ligger nära vägen.


Vägbeskrivning:

På väg 51 från Norrköping till Finspång, ta av mot Rejmyre. Efter 10 km sväng av vid skylt Elgsjögården. Det går att parkera efter 150 meter på vänster sida.

 

För att besöka fågeltornet vid den andra våtmarken - fortsätt ytterligare 500 meter mot Rejmyre. Parkeringsficka finns på vänster sida.

 

 

 

 

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser