Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Ältsjön var tidigare en liten sjö som Holmen 2003 utökade genom att dämma upp utloppet på. Här finns parkering, fågeltorn, grillplats och en anlagd vandringsled.


Hitta hit:

Kör väg 282 från Uppsala mot Länna. I Lännalöt, ta av till vänster mot Ältsjön. Parkeringen ligger en liten bit in längs vägen.

 

 

 

 

 

 

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser