Våtmarker är viktiga för balansen i naturen. De renar vatten och gynnar fågellivet och den biologiska mångfalden. Våtmarkerna erbjuder dig en vacker miljö för rekreation och fågelskådning.


Holmen har i samarbete med Svensk Våtmarksfond hittills skapat eller restaurerat ett fyrtiotal våtmarker. Dessa utgör livsmiljöer för en mängd växt- och djurarter. Många fåglar häckar här och våtmarkerna fungerar även som rastplats vid långa flyttar.

Besök gärna någon av Holmen Skogs våtmarker:

 
Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019