Sveriges fågelfauna består av cirka 245 häckande arter varav merparten är flyttfåglar. Intresset för fågelskådning är stort och det finns uppemot 30 000 fågelskådare i Sverige.


Sedan slutet av år 2000 samarbetar Holmen med Svensk Våtmarksfond om anläggande och restaurering av våtmarker. Många fågelarter har våtmarker som livsmiljö. Vadare, gäss och änder, men även rovfåglar.

 

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019