Alla människor har rätt att vistas i svensk skog och natur. Det framgår ur allemansrätten. Tack vare allemansrätten kan du röra dig nästan överallt i naturen, så länge du inte stör eller förstör. Detta ger stora möjligheter till friluftsliv i Holmens skogar och över hela Sverige.


Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Den säger bland annat att du får bada vid stränder, cykla i naturen, plocka blommor och bär samt göra upp eld på lämpliga platser. I skyddade områden finns särskilda bestämmelser, såsom en nationalpark eller ett naturreservat.

Allemansrätten är en möjlighet att vara på annans mark utan lov och är en förutsättning för att med stor frihet få vistas i naturen. Den är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap. 15 § regeringsformen). Allemansrätten är ingen lag och det finns heller ingen annan lag som exakt definierar den. Däremot omges den av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet.


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019