För hundra år sedan låg marken här bar, med skogen förvandlad till kol åt Sävars Bruk. Nu är det återigen tätt mellan träden, med gott om silverfuror som glänser mellan välväxta granar och höga tallar. Den borde ha gallrats för länge sedan, och det är av det skälet som Jan och Anita Olofsson bestämt sig för att bygga en väg på sin skogsfastighet i närheten av Sävar, norr om Umeå.

De är båda 66 år och nyblivna pensionärer och nu finns det mer tid och energi till att sköta om skogen, med vedhuggning och röjning.
Men skiftet är orört, svårtillgängligt och i stort behov av handfast skötsel. Sedan en skörd gjordes under 1990-talet har inte mycket åtgärdats. En väg med hundra år på nacken har vuxit igen, en raserad bro vållar en del huvudbry.
– Jag började röja lite, men så kom snön, berättar Jan. Skotern var för dålig och fyrhjulingen kom inte fram. Det kändes som ett övermäktigt projekt.

"Jag började röja lite, men så kom snön. Skotern var för dålig och fyrhjulingen kom inte fram. Det kändes som ett övermäktigt projekt."

Rågranne till makarna Olofssons skogsfastighet är Holmen Skog. En bergtäkt som sträcker sig över bägge fastigheterna ska börja utvinnas under hösten. Till grusgropen har Holmen en väg som slutar vid Ängesberget där familjen Olofssons fastighet tar vid. Wictor Rytterstedt, virkesköpare hos Holmen Skog i Umeå, insåg att vägen enkelt kunde förlängas och öppna för ett mer aktivt skogsbruk. Dessutom innebar den gemensamma bergtäkten tillgång till billigt material för ett vägbygge.

Jan och Anita Olofsson kunde inte annat än applådera förslaget, trots att de i nuläget inte hade planer på någon större skörd.
– Får man ett förslag på lösning med posten så är det klart man tittar på det, avgör Jan Olofsson. Det kostar en slant, men är en bra investering och en åtgärd inför kommande generationsskifte.

Holmen Skogs norra region bygger varje år omkring sex mil skogsbilväg på egen mark och omkring sju kilometer väg i samband med skörd på privat mark. Skogsbilvägar brukar kallas för skogsbrukets blodomlopp. I hela landet byggs varje år 170 mil ny skogsbilväg. Bra vägar i skogen spar både tid och pengar, att köra ut virke med skotare kräver 50 gånger mer energi än med lastbil.

Text: Mats Wigardt
Foto: Mårten Dalfors, Frida Sjögren