Herrgården Wallsnäs utanför Linköping har varit i familjen Hermelins ägor sedan mitten på 1800-talet. Carl Hermelin har nyligen tagit över ägandet av skogen.

– Det här med skogen har växt på mig. Genom mina år utomlands har jag kommit att ännu mer uppskatta den svenska skogen. Ju längre jag varit utomlands, ju större har suget blivit att komma hem och ha den här fasta punkten, berättar Carl.

"Genom mina år utomlands har jag kommit att ännu mer uppskatta den svenska skogen"

Redan 2002–2003 började pappa Ulf och mamma Gertrud Hermelin prata om generationsskiftet av familjens skogs- och jordbruk. Sagt och gjort; brodern Olof tog över jordbruket och Carl skogen.

Föräldrarna var hela tiden måna om att göra ett framgångsrikt generationsskifte där relationerna inom familjen bibehålls. Resultatet har blivit en ännu starkare sammanhållning.
– Vi har fått en verksamhet att prata om, både Olofs gård och skogen, inte bara hur det går för barnbarnen. Jag pratar med mina föräldrar ett par gånger i veckan och vi har så härligt när vi ses, säger Carl.

Rent praktiskt har sönerna fått respektive fastigheter som gåva, medan föräldrarna fått ett vederlag i form av en revers, ett skuldebrev från sönerna, som fungerar som en pensionsförsäkring. Generellt är det viktigt att vederlaget är mindre än 85 procent av taxeringsvärdet året före det år som lagfart beviljas, annars måste gåvomottagarna betala stämpelskatt.
– I värderingen är det viktigt att räkna bort den latenta skatteskulden som gåvomottagaren får ta över. Vi har alltså utgått från marknadsvärdet efter den reavinstskatt som det skulle bli om vi istället sålt fastigheterna, förklarar Ulf.

Både han och hustrun Gertrud betonar att varje familj är unik och har egna förutsättningar, men det är viktigt att tala med varandra och att börja prata tidigt om generationsskiftet.
– Det är viktigt att barnen aldrig blir osams, poängterar Gertrud. – Vår generation vill ofta bestämma, men man måste ha en diskussion och lyssna. Jag vet också äldre som resonerar att barnen får göra upp när de själva dött, men det bäddar för bråk, menar Ulf.

Redan nu har Carl och hans fru börjat diskutera hur och när de själva ska göra generationsskiftet till sina barn – idag 5, 6 och 8 år gamla.
– Jag har två skogsfastigheter. Målet är att köpa fler fastigheter så att barnen naturligt kan dela på skogen. Men vi vill skapa förutsättningar, inte krav. Om de vill sälja skogen och göra något annat så ska de ha den möjligheten, säger Carl.

Text: Nils Sundström
Foto: Karl Nordlund