Att välja papper handlar inte längre bara om att välja papper. Att välja ett papper baserat på färska fibrer innebär innovativa fördelar så stora att det är svårt att tro. De åstadkommer, när nyttjade till sin fulla potential, påtagligt stor skillnad i din affär. Både direkt och indirekt.


De flesta av våra produkter erbjuder möjligheten att skapa tydliga besparingar i både pappers- såväl som transportkostnaden, eller möjligheten att addera verklig effekt till din produkt. Köp mindre eller använd mer, genom att behålla din papperstjocklek samtidigt som du reducerar dess vikt. Samtliga produkter skapar verklig hållbarhet genom sin spårbarhet och förmåga att återvinnas. En av många positiva konsekvenser av att använda färska fibrer. Välj helt enkelt ett smartare papper ur vår portfölj, för att uppnå verklig och betydande effekt i din affär.

Läs mer om Holmen Papers produkter på  www.holmenpaper.com

 

Virkesförsörjning
Spårbarhet för
våra råvaror
Återvunnet papper
70% av allt papper
återvinns

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018