Hälsingefuran har speciella egenskaper som direkt kan kopplas till klimatet i Hälsinglands skogar.  Den senvuxna furan är en tall med tätvuxet virke och hög andel kärnved.


Hård med hög densitet

Hälsingefuran har speciella egenskaper som gör den mycket eftertraktad av snickeriindustrin. För det första har den en hög andel sommarved. När träden under vårmånaderna utvecklar nya vedceller bildas celler med tunna väggar och stor radiell diameter. På sommaren omformas cellerna till mer tjockväggade mindre celler. Dessa förändringar i växtstrukturen kan ses med blotta ögat och kallas årsringar. Om man tar ett tvärsnitt av en trädstam syns årsringsstrukturen som ett ljusare parti med en återkommande mörk ring. De mörkare ringarna är sommarved. Sommarveden är grund av celluppbyggnaden mycket mer kompakt än vårveden och står för styrkan i träet. Senvuxet trä, som Hälsingefura, innehåller en större andel sommarved och är på så sätt hårdare och har en högre densitet vilket är eftertraktat hos möbelindustrin.

Står bra emot fukt och väta

En annan egenskap hos Hälsingefuran som kopplas samman med tillväxthastigheten är dess höga andel kärnved. Kärnveden är kärnan i stammens mitt som har en mörkröd färg omgiven av ljusare splintved. Kärnan består av gamla döda vedceller som inte längre ingår i transporten av vatten i trädet. Denna del av trädet har på så sätt en lägre fuktkvot. När splintved övergår till kärnved ändras den kemiska sammansättningen och ett ämne som kallas pinosylvin bildas. Denna process är helt avgörande för beständigheten hos träprodukter eftersom pinosylvin är fenoler som gör träet naturligt impregnerat och på så sätt mer beständigt. Sågat virke med hög andel kärnved är på så sätt mycket eftertraktat för produkter som på något sätt kommer att vara utsatt för väta och fukt.

 

Trävaror låser in koldioxid
under sin livscykel
Bygg och lev med trä innan
det används som bioenergi

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019