BravikenGran är vårt namn på avverkningsrätter som ska försörja Bravikens sågverk med gran. I första hand avser BravikenGran timmer till sågverket men naturligtvis omfattas även massaved till pappersbruket.

 

Hälsingefuran är sedan länge känd för sina goda virkesegenskaper. Den fina hälsingefuran har en mycket hög kvalitet och lämpar sig bra för produkter i vår

inomhusmiljö.

 

Trävaror låser in koldioxid
under sin livscykel
Bygg och lev med trä innan
det används som bioenergi

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019