Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

BravikenGran är vårt namn på avverkningsrätter som ska försörja Bravikens sågverk med gran. I första hand avser BravikenGran timmer till sågverket men naturligtvis omfattas även massaved till pappersbruket.

 

Hälsingefuran är sedan länge känd för sina goda virkesegenskaper. Den fina hälsingefuran har en mycket hög kvalitet och lämpar sig bra för produkter i vår

inomhusmiljö.

 

Trävaror låser in koldioxid
under sin livscykel
Bygg och lev med trä innan
det används som bioenergi

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser