Här följer en översikt över produktområde "Leva med trä". Produkterna utgör huvuddelen av Iggesunds produktion, men tillverkas också i Braviken och Linghem.


Vårt produktsortiment omfattar bland annat

  • Monolit
  • Furniture grade
  • Flooring
  • Green Split/Green Split centerfri
  • Standardträ, centrumvaror
  • Standarträ, sidoämnen

Monolit

Monolit är en produkt framtagen för att vara formstabil. Produkten är märgfri och därmed också fri från märgsprickor samt har stående årsringar men inga hornkvistar. Denna produkt används främst till att hyvlas och svarvas till säng- och bordsben, trappdetaljer, räcken och fönster och behöver därmed ofta torkas ned till en lägre fuktkvot så som 12 procent för att passa inomhusmiljön. Torkning sker efter kundens behov och önskemål.

Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Träslag
100 100 3,3 - 5,4 Furu
98 98 3,3 - 5,4

Furu

90 90 3,3 - 5,4 Furu
75 75 3,3 - 5,4 Furu

 

 

Furniture grade

Furniture grade är en kvalitet med mycket hög friskkvistandel och jämn virkesstruktur. Produkten sågas ur en stock redan sorterad på friskkvist. Då detta är en produkt som används för tillverkning av limfogsskivor för furumöbelsindustrin och hobbysnickaren krävs en låg fuktkvot. Furniture grade torkas ned till en fuktkvot på nio procent.

Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Träslag
50 72 / 92 / 100 / 115 / 125 / 135 3,3 - 5,4 Furu

 

 

Flooring

Golv är liksom Furniture grade en kvalitet med hög friskkvistandel och jämn virkesstruktur för att få rätt visuellt utseende. Användningsområdet är massiva furugolv för inomhusbruk och därmed krävs det att produkten har låg fuktkvot på åtta procent.

Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Träslag
50 125 / 150 3,3 - 5,4 Furu
38 125 / 200 3,3 - 5,4

Furu

32 150 / 175 / 200 3,3 - 5,4 Furu

 

 

Green Split/Green Split centerfri

Green Split sågas ut ur stocken för att använda årsringstrukturen på bästa sätt. Sågningen ger fyra stycken hörnbitar med snett stående årsringar. Produkten kan tillverkas med eller utan märg beroende på kravet gällande sprickor. Green Split används till fingerskarvade fönsterbågar och karmar. Då slutprodukten kan komma att utsättas för väder och vind krävs en hög kärnvedsandel som har ett naturligt skydd. Rätt kärnvedsvolym i stocken  kan optimeras fram redan vid stocksorteringen.

Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Träslag
100 100 3,3 - 5,4 Furu
80 80 3,3 - 5,4

Furu

70 70 3,3 - 5,4 Furu
66 66 3,3 - 5,4 Furu
65 65 / 72 / 75 / 82 / 90 / 102 3,3 - 5,4 Furu
50 75 / 100 3,3 - 5,4 Furu

 

 

Standardträ, centrumvaror

Centrumvaror och sidoämnen har flera olika användningsområden beroende på vilken marknad de produceras i. En stor andel går till snickerier och produceras till möbler, medan andra hyvlas till olika varianter av lister. Alla centrumvaror och sidoämnen torkas ned till 18 procent.

Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Träslag
75 100 / 125 / 150 / 200 / 225 3,3 - 5,4 Furu
63 150 / 200 3,3 - 5,4

Furu

50 100 / 115 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225 3,3 - 5,4 Furu
38 100 / 125 / 150 /  225 3,3 - 5,4 Furu
32 100 / 150 / 175 / 200 / 225 3,3 - 5,4 Furu

 

 

Standardträ, sidoämnen

Centrumvaror och sidoämnen har flera olika användningsområden beroende på vilken marknad de produceras i. En stor andel går till snickerier och produceras till möbler, medan andra hyvlas till olika varianter av lister. Alla centrumvaror och sidoämnen torkas ned till 18 procent.
Dimension (mm) Bredd (mm) Längd (m) Träslag
25 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225 3,3 - 5,4 Furu
19 100 / 125 / 150 3,3 - 5,4

Furu

16 100 3,3 - 5,4 Furu

 

 

Fingerskarv på snickerivirke av Hälsingefura från Iggesunds SågverkDirector Holmen Timber Ltd
Andrew Nichols Holmen Timber
Telefon: +44 01223 841831
Mobil: +44 78 36 639 050
Avdelning: Sales
Grain House
Mill Court
Great Shelford
CB22 5LD Cambridgeshire
United Kingdom
Trävaror låser in koldioxid
under sin livscykel
Bygg och lev med trä innan
det används som bioenergi

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019