Trä har en viktig roll i klimatarbetet. Trä är en förnybar råvara som har förmågan att binda kol. När du väljer trä som byggmaterial väljer du också en hållbar utveckling. Men det finns även flera andra fördelar med att bygga i trä.

 


Flera goda skäl att välja trä

 

 • Långsiktigt hållbart. Trä kommer från en förnybar råvara, till skillnad från konkurrerande material som ofta baseras på ändliga resurser som olja. Träden kan med hjälp av sol, koldioxid och vatten producera virke i alla framtid. För varje träd som avverkas i Sverige planteras minst två nya plantor.

 • Vinster för klimatet. Växande skog tar upp luftens koldioxid och lagrar det  i träd och mark i form av kol. Ju snabbare träden växer desto mer kol tar de upp. När träden avverkas och används till träprodukter fortsätter produkterna att binda kol. Trä har dessutom en låg vikt (vid transport och byggande). Ett trähus som rivs kan brännas i ett värmeverk och ge värme till nya hus.

 • Tillverkningen av trävaror är en energisnål process som bara medför små utsläpp av koldioxid. Trä skiljer sig därmed från stål, betong och plast som orsakar betydande utsläpp av fossil koldioxid när de tillverkas.

 • Hög hållfasthet i förhållande till vikt. Trä är ett fantastiskt byggnadsmaterial genom att det både är lätt och har hög bärförmåga.

 • Kortare byggtid. De flesta byggnader i trä förproduceras i fabrik och monteras sedan på byggplatsen. Byggtiden kan då kortas ned rejält, vilket innebär en kostnadsbesparing för hela projektet.

 • Arbetstillfällen. Att förädla träd från svenska skogar ger kortare transporter till bygget och fler arbetstillfällen.

 • Lägre buller. Trä har en låg vikt, går snabbt att montera och är relativt lågmält när det sätts samman på byggarbetsplatsen. Av dessa anledningar väljer allt fler byggföretag trä när det gäller att bygga nytt, bygga temporärt (efter naturkatastrofer) eller bygga fler våningsplan ovanpå befintliga hus i storstäder.

 

 

Trävaror låser in koldioxid
under sin livscykel
Bygg och lev med trä innan
det används som bioenergi

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019