Här följer en översikt över produktområde  "Bygga med trä". Produkterna tillverkas främst vid Bravikens och Linghems sågverk men vissa volymer kommer också från Iggesunds sågverk.


 Vårt produktsortiment omfattar bland annat

  • Hyvlade och hållfasthetssorterade produkter
  • Standardträ, Centrumvaror
  • Standardträ, sidoämnen

Standardträ, Centrumvaror

Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Träslag
75 200/225 3,6 - 6,0 Gran
47 100/125/150/175/200/225/250 3,6 - 6,0 Gran
38 125/150 3,6 - 6,0 Gran
36 125/150 3,6 - 6,0 Gran

 

 

Standardträ, Sidoämnen

Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Träslag
36 100/125/150 3,6 - 6,0 Gran
22 100/125/150 3,6 - 6,0 Gran
19 100 3,6 - 6,0 Gran
16 75/100 3,6 - 6,0 Gran

 

 

Hyvlade produkter

Tjocklek (mm) Bredd Längd (m) Träslag
73 95/145/170/195/220 3,6 - 6,0 Gran
45 70/95/120/145/170/195/220/245 3,6 - 6,0 Gran
38 89/120/140/184/235 3,6 - 6,0 Gran

 

 

 
Trävaror låser in koldioxid
under sin livscykel
Bygg och lev med trä innan
det används som bioenergi

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019