Holmen Timber erbjuder ett brett sortiment av sågade trävaror med hög kvalitet, personlig service och tillförlitliga leveranser.


Våra tre sågverk i Iggesund, Braviken och Linghem erbjuder en jämn och hög kvalitet. Anläggningarna är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Råvara och färdiga produkter är certifierad enligt PEFC och FSC®. *)
Vi delar in våra produkter i två huvudområden ”Leva med trä” och ”Bygga med trä”.

 

Bygga med trä

Produktområde "Bygga med trä" innefattar konstruktionsvirke av gran och furu. Huvudsakliga kunder är byggvaruhandeln samt hus- och takstolstillverkare. Produkterna tillverkas främst vid Bravikens och Linghems sågverk men vissa volymer kommer också från Iggesunds sågverk.

Leva med trä

Leva med trä kallar vi det produktområde som riktar sig till den träbearbetande industrins som producerar synligt trä i boendemiljö. Snickeri- och möbelindustri, fönster- och golvtillverkare är våra huvudsakliga kunder. Produkterna utgör huvuddelen av Iggesunds produktion, men tillverkas också i Braviken och Linghem.

 

*) Sedan den 28 april 2017 ingår Linghems sågverk i Holmen-koncernen. Överföring av certifikat pågår.

 

Trävaror låser in koldioxid
under sin livscykel
Bygg och lev med trä innan
det används som bioenergi

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019