Linghems sågverk är ett klentimmersågverk, med ett integrerat hyvleri, som producerar sågade och hyvlade trävaror för snickeri och konstruktionsändamål. Det är beläget endast 4 mil från Bravikens sågverk och Bravikens pappersbruk.


Trygg råvaruförsörjning

Linghems sågverk producerar kubb, d v s 3 meters längder ur klentimmer, ett sortiment som inte produceras vid Bravikens sågverk. Därmed blir Linghem ett mycket bra komplement till Bravikens sågverks produkter och bidrar till att stärka vår marknadsposition i främst Sverige och Storbritannien. Också på råvarusidan förbättras situationen och ger oss möjlighet att ta till vara en större del av råvaran i området kring de båda sågverken och pappersbruket.

Välinvesterad anläggning

Vid sågverket genomfördes en nyinstallation av sågintag och såglinje 2015/2016. Även råsorteringen är ombyggd och kompletterad. Till sågverket hör även torkanläggning, hyvleri och justerverk.

Fakta om Linghems sågverk

Driftstart: 1950. Ingår i Holmen-koncernen sedan 28 april 2017.
Råvara: gran- och talltimmer.
Process: sågverk.
Produkter: konstruktions- och snickeriträ i 3 meters längd.  

 

Sawmill / Sågverk
Holmen Timber Linghem Holmen Timber
Telefon: + 46 11 23 50 00
Älvestad
SE- 585 61 Linghem
Sweden / Sverige
Platschef
Cay Olofsgård Holmen Timber
Mobil: +46 73 258 40 02
Avdelning: Ledning Linghem
Älvestad
585 61 Linghem
Trävaror låser in koldioxid
under sin livscykel
Bygg och lev med trä innan
det används som bioenergi

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019