Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

 

Namn: Anette Renman

 

Ålder: 32

 

Jobbar som: Industrielektriker på Bravikens Sågverk
 

Utbildning/Bakgrund: Utbildad till Automationsingenjör i Kalmar
 

 

Hur länge har du jobbat på Bravikens sågverk? Sedan i april 2010

 

Vad är det bästa med ditt jobb?

-Den variationen det innebär. Jag felsöker på maskinerna när operatören går bet. Jag gör även en del förebyggande arbete.
 

Vad lockade dig att börja på Bravikens sågverk?

-Att det var ett nytt sågverk. Jag kan vara med och påverka från början och bli en specialist på det jag gör. Det är fantastiskt roligt.

 

 

Har du alltid velat jobba som industritekniker?

-Ja, i alla fall inom teknik och el.

Trävaror låser in koldioxid
under sin livscykel
Bygg och lev med trä innan
det används som bioenergi

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser