Timmersortering

Timmersorteringen är av märket Interlog. Här sorteras 15 000 stockar per dygn.

Sågintag

Barkning sker i två barkningslinjer. Barkmaskinen är av märket Cambio 75.

Såglinje

Såglinjen är levererad av Linck (Tyskland) och kan mata in upp till 25 stockar per minut.  I såglinjen går stocken igenom delmomenten: planreducering, profilering och sönderdelning (i klingsågar). Matningshastigheten ligger mellan 60-150 meter per minut.

Råsortering

Råsorteringsanläggningen  mäter längd, bredd och tjocklek, förser varje bit med en identitet och delar in dem på 30 horisontella virkesfack. Utrustningen har levererats av Renholmen (Sverige) och Firma springer (Österrike). Kapaciteten är upp till 120 bitar per minut.

Torkar

Torkning sker i 44 kammartorkar som finns i anslutning till sågen. Kammartorkarna används även för specialtorkning ned till 8-12 procent fuktkvot. Den totala nedtorkningskapaciteten för kammartorkarna är ca 300 000 kubikmeter. Samtliga 44 torkar har levererats av ABB Fläkt Virkestorkning (Sverige).

Justerverk

Justerverket har levererats av Renholmen (Sverige). Här bedöms virket och kvalitetsbestäms. Därefter paketläggsvirket och emballeras.

Trävaror låser in koldioxid
under sin livscykel
Bygg och lev med trä innan
det används som bioenergi

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2016