Utrustningen vid sågverket  är optimerad för högsta produktivitet.


Timmersortering

Timmersorteringen som är 440 meter lång och har 100 fack är levererad av Tähkä. Timret sorteras i 17 dimensionsklasser och fem längder. Timmersorteringen har en 3D-mätram och är förberedd för röntgen.

 

Sågintag

Barkning sker i två barkmaskiner från Valon Kone. Sågintaget från Linck kan mata in upp till 40 stockar per minut till såglinjen.

 

Såglinje

Profileringssåglinjen är levererad av Linck. I såglinjen går stocken igenom delmomenten: planreducering, profilering och sönderdelning (i klingsågar). Matningshastigheten är 170 meter per minut.

 

Råsortering

Råsortering består av sjunkfack för sidobrädor och planfack för centrumvirke. Utrustningen har levererats av Renholmen. Kapaciteten är upp till 200 bitar per minut och linje. Automatisk kamerasortering för sidobräder kommer från Lisker.

 

Torkar

Torkning sker i tre kammartorkar, fyra vandringstorkar (typ OTC) samt en vandringstork (typ TC). Torkarna är levererade av Valutec. Samtliga torkar är utrustade med tryckramar. OTC-torkarna har två torkzoner och en konditioneringszon, TC-torken har tion torkzoner. Den totala torkkapaciteten är 550 000 kubikmeter.

 

Hyvleri

Paketläggare och rullbanor i hyvleriet har levererats av CGV. Hyveln från WACO har nio spindlar och en matningshastighet på upp till 800 meter per minut. Automatisk kamerasortering kommer från Lisker. Produkterna hållfasthetssorteras med hjälp av utrustning från Microtec.


Emballering

Emballeringsdelen består av virkespressar och bandningsstationer samt emballageutläggare som har levererats av Signode.

Trävaror låser in koldioxid
under sin livscykel
Bygg och lev med trä innan
det används som bioenergi

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2016