Holmen Timber producerar högkvalitativa trävaror i furu och gran för konstruktions-, snickeri- och emballageändamål.


Hos Holmen Timber möts du av ett spännande och dynamiskt företag med en avancerad tekniknivå. Vi satsar på utveckling och ligger långt fram när det gäller att använda den senaste tekniken som stöd för verksamheten. Vi drivs av vår passion för trävaror och vår ambition att ständigt utveckla oss och anpassa våra produkter efter kundernas behov.  

Våra två moderna sågverk gör Holmen Timber till en komplett leverantör av  trävaror med konstruktionsvirke, snickerivirke och emballagevirke.     

Fakta Holmen Timber 2016 2015
Nettoomsättning, Mkr 1 342 1 314
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, Mkr -3 9
Investeringar, Mkr 52 103
Operativt kapital, Mkr 892  924
Medelantal årsanställda 225  213
Leveranser, 1 000 m3 776  730

 

 

 

Trävaror låser in koldioxid
under sin livscykel
Bygg och lev med trä innan
det används som bioenergi

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017