Holmen Timber producerar högkvalitativa basprodukter i furu och gran för konstruktions-, snickeri- och emballageändamål.


Hos Holmen Timber möts du av ett spännande och dynamiskt företag med en avancerad tekniknivå. Vi satsar på utveckling och ligger långt fram när det gäller att använda den senaste tekniken som stöd för verksamheten. Vi drivs av vår passion för trävaror och vår ambition att ständigt utveckla oss och anpassa våra produkter efter kundernas behov.  

Våra två moderna sågverk gör Holmen Timber till en komplett leverantör av  trävaror med konstruktionsvirke från Bravikens sågverk och snickerifura från Iggesunds sågverk.     

Fakta Holmen Timber 2015 2014

Nettoomsättning, Mkr

1 314 1 352

Resultat före avskrivningar, Mkr  

86 160

Rörelseresultat, Mkr *

9 37

Investeringar, Mkr

103 55
Operativt kapital, Mkr  924 901

Medelantal årsanställda

 213 199
Leveranser, 1 000 m3  730 725

* Exklusive jämförelsestörande poster

 

 

 

Trävaror låser in koldioxid
under sin livscykel
Bygg och lev med trä innan
det används som bioenergi

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017