Holmen Timber producerar högkvalitativa trävaror i furu och gran för konstruktions-, snickeri- och emballageändamål.


Hos Holmen Timber möts du av ett kvalitets- och serviceinriktat företag med hög tekniknivå och en passion för trä. Vår ambition är att vara en del av bioekonomin och bidra till ett uthålligt samhälle genom att öka användandet av trä i byggnader och snickerier. 

Våra tre moderna sågverk gör Holmen Timber till en komplett leverantör av  trävaror med konstruktionsvirke, snickerivirke och emballagevirke.     

Fakta Holmen Timber 2016 2015
Nettoomsättning, Mkr* 1 342 1 314
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, Mkr* -3 9
Investeringar, Mkr* 52 103
Operativt kapital, Mkr* 892  924
Medelantal årsanställda* 225  213
Leveranser, 1 000 m3 * 776  730

 
* Inkluderar ej Linghems sågverk som förvärvades i april 2017.

 

 

 

Trävaror låser in koldioxid
under sin livscykel
Bygg och lev med trä innan
det används som bioenergi

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018