Holmen Timber producerar högkvalitativa trävaror i furu och gran för konstruktions-, snickeri- och emballageändamål.


Hos Holmen Timber möts du av ett kvalitets- och serviceinriktat företag med hög tekniknivå och en passion för trä. Vår ambition är att vara en del av bioekonomin och bidra till ett uthålligt samhälle genom att öka användandet av trä i byggnader och snickerier. 

Våra tre moderna sågverk gör Holmen Timber till en komplett leverantör av  trävaror med konstruktionsvirke, snickerivirke och emballagevirke.     

Fakta Holmen Timber 2017 2016
Nettoomsättning, Mkr 1 562 1 342
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, Mkr 80 -3
Investeringar, Mkr 100 52
Medelantal årsanställda 251  225
Leveranser, 1 000 m3 852  776

 

 

Trävaror låser in koldioxid
under sin livscykel
Bygg och lev med trä innan
det används som bioenergi

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019