Vi strävar efter att ständigt förbättra oss och att ta ett långsiktigt ansvar för miljön. Att kvalitetssäkra våra sågverk och använda råvara från ansvarsfullt brukade skogar är delar i det arbetet.


Kvalitetssäkrade ledningssystem

Iggesunds sågverk och Bravikens sågverk är certifierade och uppfyller kraven enligt:

  • Miljöledningssystemet ISO14001

  • Energiledningssystemet ISO 50001:2011

  • Ledningssystemet ISO 9001

Miljöcertifiering enligt PEFC och FSC®

Våra sågverk är certifierade enligt PEFC™ spårbarhet och FSC® (FSC-ID). Det innebär att vi erbjuder produkter med PEFC™ och FSC® miljömärkning. 

Spårbarhetscertifieringar innebär att råvara som används vid de certifierade anläggningarna kan spåras till sitt ursprung. Vår råvaruleverantör Holmen Skog är också certifierad enligt båda systemen.

Certifierade torkanläggningar

Iggesunds sågverks och Bravikens sågverks torkanläggningar är godkända med KD-certifikat utfärdat av Jordbruksverket.  Sågverk med godkända torkar får ett godkännandemärke. 

Holmens certifikat och licensnummer

Trävaror låser in koldioxid
under sin livscykel
Bygg och lev med trä innan
det används som bioenergi

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019