Invercote-familjen består av produkter som har anpassats för olika slutanvändningsområden och som tillverkas vid den integrerade Iggesundsfabriken i Sverige. Invercote är en homogen helblekt kartong (SBB), som tillverkas av kemisk massa som utvinns genom sulfatmassemetoden. Användandet av nyfiber och sulfatmassemetoden säkerställer en hygienisk och lukt- och smakneutral produkt. Alla beståndsdelar som används i framställningen av Invercote är godkända för kontakt med mat i enlighet med gällande regelverk.


Kartongen är uppbyggd i flera skikt. Fibersammansättningen varierar i varje lager i uppbyggnaden. Fibern väljs ut beroende på form och längd och behandlas på olika sätt för att forma kartongen till dess tänkta användning.

Fördelen med en flerskikts homogen kartong jämfört med konkurrerande en- och tvåskiktsprodukter är den unika möjligheten att optimera ytskikten till en utmärkt grund för bestrykningen. Bestrykningen appliceras i två eller tre steg för att möta ytjämnhets-kraven för tryck och foliering.

Fördelen med en flerskiktsuppbyggnad jämfört med en enskikts är att de olika lagren kan kombineras för att optimera kartongegenskaper som styrka och flexibilitet, vilket ger både produktivitetsfördelar vid olika bearbetningssteg och en god funktion i slutprodukten. Invercote används ofta till vykort, broschyrer och bokomslag av hög kvalitet och till förpackningar för kosmetik, parfym, choklad, vin, sprit, medicin och tobaksprodukter. Invercote tillverkas av fibrer av känt och spårbart ursprung och produceras på i en fabrik där massaproduktionen är integrerad med kartongtillverkningen. Detta i kombination med den välbeprövade tillverkningsprocessen garanterar en konsekvent och förutsägbar funktion hos produkten vid bearbetning och användning.

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019