Iggesund Paperboard tillverkar kartongprodukter i Iggesund i Sverige och Workington i England och plastbelägger och laminerar denna kartong i Strömsbruk i Sverige. Man har tillverkat kartong i dessa fabriker i närmare hundra år vilket ger en tradition och hög hantverksskicklighet.


Ett ton kartong med kunskap på köpet

För att uppnå bästa tänkbara resultat i tryckpressen eller förpackningstillverkning behövs inte bara ett högklassigt basmaterial utan också kunskaper om hur man kan använda det på bästa tänkbara sätt. Designers, förpackningsingenjörer och tryckare bidrar alla med sina specifika kunskaper och erfarenheter för att hjälpa till att optimera produktens egenskaper och funktion under sin livscykel. Just därför krävs också praktisk kunskap om kartongens speciella egenskaper.

Under några årtionden har Iggesund Paperboard systematiskt samlat och tillhandahållit Iggesunds Ankarmaterial, en omfattande kunskapsbank, för att underlätta kundens möjligheter att få ut mesta möjliga av både Invercote och Incada i alla sammanhang. 

Fördjupa dig i kunskapsmaterialet på iggesund.com (på engelska).                                        

Produktfamiljerna

Vårt mål är att erbjuda kartong baserad på jungfrulig fiber som möter kraven från kunder, konsumenter och myndigheter. Vårt produktutbud består av Invercote och Incada. De kan också erhållas belagda eller laminerade med olika plaster och folier. 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019