I kartorna nedan visas områden där projektering pågår samt vem som är projektör.


Har du synpunkter på dessa projekt ska du vända dig till det bolag som är projektansvarigt. 

 Pågående och driftsatta projekt norra Norrland 

 Pågående och driftsatta projekt södra Norrland 

 Pågående och driftsatta projekt Svealand 

 Pågående projekt Götaland

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019