För Holmen är torv ett intressant komplement till biobränsle. Torv räknas som en långsamt förnybar resurs som gör det möjligt att förädla vissa av de marktillgångar inom Holmen som inte utgörs av produktiv skogsmark. En avslutat torvtäkt kan återställas som en våtmark eller planteras med skog.


För att vinna erfarenheter öppnade Holmen 2009 en torvtäkt i Örnsköldsviks-området; Stormyran. På denna täkt skördades det nästan 90 GWh under förra året som var produktionsrekord - det motsvarar uppvärmningen av 3 600 villor under ett år. 

Holmen arbetar för att erhålla sk bearbetningskoncession för ytterligare 400 hektar för en ny torvtäkt i Västerbotten. 

Vad är torv?

Torv består av växtdelar som på grund av syrebrist endast delvis har förmultnat i mossar och kärr. Den ofullständiga nedbrytningen gör att en stor del av energiinnehållet i det biologiska materialet finns kvar, varför torv kan användas som bränsle. Torvproduktionen erbjuder ett sätt att ta vara på flera av de värdeskapande resurser som koncernen förfogar över. 

Torv används inte bara till energiresurs utan även som jordförbättring, strömaterial och byggmaterial. 

I nedan film, framtagen av branschföreningen Svensk Torv, kan du lära dig mer. 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019