Biobränslen, främst i form av bark samt vedhaltiga lutar, täcker cirka hälften av Holmens behov av värmeenergi.


Tillsammans med återvunnen värmeenergi innebär det att drygt två tredjedelar av den värmeenergi som krävs produceras internt. Resterande mängder värme produceras vid och i anslutning till bruken med hjälp av naturgas, olja och gasol samt köps externt.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019