1999-04-28
  • Resultatet efter finansiella poster blev 615 (första kvartalet 1998: 729) Mkr.
  • Resultatet för fjärde kvartalet 1998 var 441 Mkr.
  • Periodens resultat efter skatt blev 418 (503) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 4,70 (5,70) kronor. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (12,1) procent.
  • Nettoomsättningen uppgick till 5 653 (5 883) Mkr.
  • Efterfrågan på tidnings- och journalpapper var fortsatt stark medan priserna sjönk något. För finpapper steg leveranserna kraftigt från föregående kvartals låga nivå medan priserna sjönk.
  • Efterfrågan på kartong förbättrades något medan priserna i svenska kronor sjönk.


Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019