Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
1999-04-28
  • Resultatet efter finansiella poster blev 615 (första kvartalet 1998: 729) Mkr.
  • Resultatet för fjärde kvartalet 1998 var 441 Mkr.
  • Periodens resultat efter skatt blev 418 (503) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 4,70 (5,70) kronor. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (12,1) procent.
  • Nettoomsättningen uppgick till 5 653 (5 883) Mkr.
  • Efterfrågan på tidnings- och journalpapper var fortsatt stark medan priserna sjönk något. För finpapper steg leveranserna kraftigt från föregående kvartals låga nivå medan priserna sjönk.
  • Efterfrågan på kartong förbättrades något medan priserna i svenska kronor sjönk.


Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser