Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2002-10-29

· Koncernens resultat efter finansiella poster för januari-september blev 1 953 (januari-september 2001: 2 166) Mkr. Holmen Papers rörelseresultat minskade med 515 Mkr, medan Iggesund Paperboards rörelseresultat ökade med 263 Mkr.

· Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 676 (K2-02: 572) Mkr.

· Rörelseresultaten för Holmen Paper och Iggesund Paperboard var under tredje kvartalet 129 Mkr respektive 42 Mkr högre än under andra kvartalet.

· Resultatet efter skatt blev för januari-september 1 523 (1 958) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 19,04 (24,48) kronor. Avkastningen på eget kapital var 14,5 (19,3) procent.

· Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt svagt under tredje kvartalet. Holmen Papers leveranser ökade något men produktionen var fortsatt begränsad på grund av orderläget. Priserna var oförändrade.

· För kartong var efterfrågan i Europa stabil. Iggesund Paperboards leveranser ökade. Prishöjningar har aviserats.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser