Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2007-05-10

· Koncernens nettoomsättning för januari-mars 2007 uppgick till 4 787 (januari-mars 2006: 4 579) mnkr.

· Resultatet efter skatt blev 397 (406) mnkr.

· Resultatet per aktie uppgick till 4,7 (4,8) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,7 (10,0) %.

· Rörelseresultatet blev 634 (619) mnkr. Resultatet påverkades positivt av högre tidningspapperspriser samtidigt som kostnaderna ökade, främst för virke och returpapper.

· Rörelseresultatet för första kvartalet var 44 mnkr högre än under fjärde kvartalet.

· Marknadsläget för tidningspapper i Europa var stabilt under första kvartalet. Holmen Papers leveranser var 4 % högre än under första kvartalet 2006. Priserna för Holmen Papers produkter var i snitt cirka 4 % högre jämfört med samma period föregående år.

· Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var starkt under första kvartalet. Iggesund Paperboards leveranser var på en fortsatt hög nivå men 2 % lägre än under första kvartalet 2006. Prishöjningar har aviserats.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser