2007-05-10

· Koncernens nettoomsättning för januari-mars 2007 uppgick till 4 787 (januari-mars 2006: 4 579) mnkr.

· Resultatet efter skatt blev 397 (406) mnkr.

· Resultatet per aktie uppgick till 4,7 (4,8) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,7 (10,0) %.

· Rörelseresultatet blev 634 (619) mnkr. Resultatet påverkades positivt av högre tidningspapperspriser samtidigt som kostnaderna ökade, främst för virke och returpapper.

· Rörelseresultatet för första kvartalet var 44 mnkr högre än under fjärde kvartalet.

· Marknadsläget för tidningspapper i Europa var stabilt under första kvartalet. Holmen Papers leveranser var 4 % högre än under första kvartalet 2006. Priserna för Holmen Papers produkter var i snitt cirka 4 % högre jämfört med samma period föregående år.

· Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var starkt under första kvartalet. Iggesund Paperboards leveranser var på en fortsatt hög nivå men 2 % lägre än under första kvartalet 2006. Prishöjningar har aviserats.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019