Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2006-04-27

· Koncernens nettoomsättning för januari-mars uppgick till 4 579 (januari-mars 2005: 3 801) mnkr.

· Resultatet efter skatt blev 406 (217) mnkr.

· Vinsten per aktie uppgick till 4,8 (2,6) kr. Avkastningen på eget kapital var 10,0 (5,5) %.

· Rörelseresultatet blev 619 (364) mnkr. Förbättringen beror på högre volymer samt högre priser för tidnings- och journalpapper.

· Jämfört med fjärde kvartalet 2005 ökade resultatet med 49 mnkr. I fjärde kvartalet ingick resultat från försäljning av kraftnät och skogsfastigheter med sammanlagt 97 mnkr.

· Marknadsläget för tidningspapper i Europa var fortsatt starkt under första kvartalet. Holmen Papers leveranser var 20 % högre än första kvartalet 2005 främst till följd av den nya pappersmaskinen i Madrid. Priserna för Holmen Papers produkter var i snitt cirka 5 % högre.

· Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var fortsatt bra under första kvartalet. Iggesund Paperboards leveranser var 15 % högre än första kvartalet 2005. Priserna var stabila.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser