Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2002-04-29

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 705 (K1 2001: 699) Mkr. I första kvartalet i år ingår ett positivt resultat om 110 Mkr hänförligt till försäljningen av den utbytta maskinen i Hallsta Pappersbruk. Resultatet för fjärde kvartalet 2001 var 748 Mkr (exkl. jämförelse-störande poster).

· Nettoomsättningen uppgick till 3 938 (4 116) Mkr. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet var 4 343 Mkr.

· Rörelseresultatet uppgick till 743 Mkr jämfört med 703 Mkr första kvartalet 2001.

· Resultatet efter skatt blev 499 (490) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 6,20 (6,10) kronor. Avkastningen på eget kapital var 14,4 (13,4) procent.

· Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt svagt. Priserna för Holmen Papers produkter var lägre jämfört med fjärde kvartalet 2001. Produktionen begränsades till följd av byte av pappersmaskinen i Hallsta Pappersbruk samt lägre efterfrågan.

· Marknadsläget för kartong var fortsatt svagt och Iggesund Paperboards produktion begränsades. Priserna var stabila.



Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser