Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2007-08-15

· Koncernens nettoomsättning för januari-juni 2007 uppgick till 9 449 (januari-juni 2006: 9 240) mnkr.

· Resultatet efter skatt blev 726 (709) mnkr.

· Resultatet per aktie uppgick till 8,6 (8,4) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (8,8) %.

· Rörelseresultatet blev 1 162 (1 104) mnkr. Resultatet påverkades positivt av högre tidningspapperspriser samtidigt som det belastades av högre kostnader för virke och returpapper och större underhålls- och ombyggnadsstopp.

· Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 529 mnkr, vilket var 105 mnkr lägre än under första kvartalet. Resultatet påverkades negativt av kostnader och produktionsbortfall i samband med underhållsstopp samt lägre leveranser.

· Efterfrågan på tidningspapper i Europa var stabil under andra kvartalet. Holmen Papers leveranser var 2 % lägre än under första halvåret 2006. Priserna för Holmen Papers produkter var i snitt cirka 4 % högre jämfört med samma period föregående år.

· Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var starkt under andra kvartalet. Iggesund Paperboards leveranser var på en fortsatt hög nivå men 1 % lägre än under första halvåret 2006. Prishöjningar har genomförts mot slutet av andra kvartalet.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser