Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2005-08-17

· Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 8 002 (januari-juni 2004: 7 787) mnkr.

· Resultatet efter skatt blev 488 (664) mnkr.

· Vinsten per aktie efter utspädning uppgick till 5,76 (7,89) kronor. Avkastningen på eget kapital var 6,2 (7,8) %.

· Rörelseresultatet blev 813 (1 032) mnkr. Resultat-nedgången beror på betydande kostnadsökningar för insatsvaror, lägre produktion av kartong samt negativa valutaeffekter. Högre priser för tidnings- och journalpapper har samtidigt haft en positiv resultatpåverkan. Jämfört med första kvartalet ökade resultatet i andra kvartalet med 85 mnkr till 449 mnkr, främst på grund av högre leveranser av tidnings- och journalpapper till Europa.

· Marknadsläget för tidnings- och journalpapper i Europa har förbättrats efter en säsongsmässigt svag inledning på året. Holmen Papers leveranser var 2 % högre än under första halvåret 2004. Priserna var stabila efter de höjningar som genomfördes vid årets början.

· Marknadsläget för nyfiberkartong i Europa var fortsatt stabilt. Iggesund Paperboards leveranser var 2 % lägre än under första halvåret 2004. Priserna var stabila.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser