2000-08-15
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr.
 • Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.
 • Periodens resultat efter skatt blev 607 (418) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 6,80 (4,70) kronor. Avkastningen på eget kapital var 15,0 (9,0) procent.
 • Nettoomsättningen uppgick till 3 685 (5 653 inkl. och 3 699 exkl. överlåtna verksam-heter) Mkr.
 • Efterfrågan på tidnings- och journalpapper var fortsatt stark. Holmen Papers leveransvolymer var höga, orderläget starkt och priserna stabila.
 • Efterfrågan på kartong var stark under första kvartalet. Prishöjningar om 5-7 procent fick effekt från årsskiftet och ytterligare prishöjningar är aviserade av Iggesund Paperboard. Workingtons produktion fungerar nu tillfredsställande efter ombyggnaden under fjärde kvartalet 1999, men leveranserna är fortfarande låga.
 • Försäljningen av Holmens aktier i MoDo Paper AB slutfördes den 9 augusti. Den medför en realisationsvinst om cirka 1 850 Mkr som redovisas i tredje kvartalet.
 • Holmen förvärvade den 12 juli företaget Papelera Peninsular av spanska Unipapel. Köpeskillingen utgjorde cirka 2 000 Mkr på skuldfri bas. Bolaget kommer att ingå i Holmens redovisning fr o m tredje kvartalet.


Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019